Bestuur

Suzanna Koops (algemeen bestuurslid)
Mijn naam is Suzanna Koops, geboren 1 mei 1979 en getrouwd met Jorrit. We hebben twee prachtige dochters en wonen in Woudenberg.
In Rotterdam heb ik de opleiding Beleid en Management Gezondheidszorg gedaan, en ervaring als beleidsadviseur bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ik heb een hart voor kwetsbare jongeren, en vind het belangrijk dat ze op een warme en veilige plek aan zichzelf kunnen werken, en groeien naar volwassenheid.
Bestuurlijk wil ik me inzetten voor een verdere professionalisering van het Rotondehuis, het algemeen beleid, en het bedenken en uitvoeren van sponsoractiviteiten en PR.

Geertruida Vaders (notuliste bestuur)
Mijn naam is Geertruida Vaders en ik ben 48 jaar oud. In 2006 ben ik getrouwd met Anthon en sinds die tijd wonen we in Woudenberg.
In het dagelijkse leven werk ik als secretaresse (nu helaas WW) en was daarnaast op zoek naar vrijwilligerswerk om mij maatschappelijk nuttig te maken. In de nieuwsbrief van het Rotonde Huis las ik dat ze op zoek waren naar nieuwe bestuursleden. Nu ben ik helemaal geen bestuurder, maar kan wel een bestuur ondersteunen. Zo ontlast ik de bestuursleden, zodat zij zich kunnen richten op het besturen. Inmiddels notuleer ik al vanaf 2008 de bestuursvergaderingen en doe dit met veel plezier.

Berend Klinkhamer (voorzitter bestuur)
Mijn naam is Berend Klinkhamer en ik ben 60 jaar oud, getrouwd met Corrie Klinkhamer. Wij hebben 5 kinderen die allemaal het huis hebben verlaten.
Tevens zijn wij de trotse grootouders van onze 6 kleinkinderen waar wij regelmatig op mogen passen en van genieten.
Na een periode van 22 jaar voor het COA  te hebben gewerkt, is mijn functie weggesaneerd. In 2012 heb ik mijn taxidiploma gehaald en vervoer nu met veel plezier geestelijke gehandicapten volwassen en kinderen dagelijks naar een dagverblijf in de Betuwe.
Ik zit, sinds enkele jaren, in het bestuur van het Rotonde Huis en doe dat met veel enthousiasme. De kennis en ervaring die ik in het verleden heb opgedaan in diverse functies en bij verschillende werkgevers helpen mij bij een goede invulling van die taak binnen onze stichting.
Het is mijn drive om vanuit mijn christen zijn iets in de praktische zin te kunnen betekenen voor de jongeren van het Rotonde Huis, de vrijwilligers, Johan en Gerda en hun gezin. Die laatsten zijn het die veelal het werk in het Rotonde Huis dagelijks draaiende houden.

Alex van Burg (secretaris bestuur)
Samen met mijn vrouw Cora zijn wij in 2006 gestart met het initiatief om een gemeenschap te vormen waarin jongeren een plek kunnen vinden, als zij om de een of ander reden ‘uit de boot vallen’.
Mijn leeftijd is 54 jaar, en Cora en ik hebben 4 zoons. Twee daarvan zijn getrouwd, en we zijn als gevolg daarvan gezegend met drie kleindochters. Twee jongens wonen nog thuis.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een consultancy bedrijf, dat diensten verleend op het gebied van software ondersteuning in het zorg segment (www.quattri.nl).
Het werk in het bestuur van het Rotonde Huis heeft mijn hart omdat ik het werken met jongeren altijd graag heb gedaan. Zij zijn de toekomst en zijn als het ware het scharnierpunt tussen de generaties. Mijn persoonlijke motivatie komt vanuit de woorden van Jezus, die zegt: “Heb je naaste lief als jezelf”.

Martijn Haverkamp (penningmeester bestuur)

<<volgt>>

 


Copyright © 2012 Stichting Het Rotonde Huis | All Rights Reserved | Website based on template by Henry Saudale adapted and designed by PrettyMedia