Zorgvisie

Verkorte versie Zorgvisie

Wij zien onze jongeren, als schepsel van God. Bedoelt als mens in een goede relatie tot zijn/haar Schepper en tot andere mensen. Relaties die vaak verstoord zijn, maar
door de liefde van de Schepper, in Jezus Christus, tot herstel kunnen komen.

In onze visie gaan we uit van de behoeften zoals onder ander Maslov die beschreven heeft. Zorg is in onze ogen een bijdrage die we als zorgverlener kunnen leveren aan de vervulling van een behoefte.

We proberen te werken aan het verstevigen van het basisvertrouwen. Maslov noemt dit: basic trust. Wij omschrijven dat als vertrouwen hebben in God onze schepper en God als Vader.
Werken aan het basisvertrouwen kan op twee manieren:

  •   door acceptatie te ervaren van mensen om je heen of
  •   door zelfacceptatie

In onze visie liggen deze twee in elkaars verlengde.

In aansluiting op de bovenstaande visie zijn wij er als christenen van overtuigd dat (zelf)-acceptatie groeit door geloof in God de Vader en Jezus Christus. In Jezus Christus accepteert God de Vader ons volledig en die acceptatie heeft gevolgen voor ons zelfbeeld. Wij noemen dat ‘tot je bestemming komen’.

Onze zorg is dus het creëren van een omgeving waarbinnen de jongere de ruimte ervaart, om in het proces van acceptatie vooruitgang te boeken en daarin te leren dat fouten gemaakt mogen worden.

Het doel van de zorg die wij leveren is dat de jongere na de periode van wonen in Het Rotonde Huis, in staat is om zelfstandig te wonen en een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Januari 2015
 


Copyright © 2012 Stichting Het Rotonde Huis | All Rights Reserved | Website based on template by Henry Saudale adapted and designed by PrettyMedia