Historie

 

Het plan voor een opvanghuis is ontstaan doordat Wim Sterkenburg, twee van zijn vrienden Jan Dirk Liefting en Alex van Burg met elkaar in contact bracht. Hij wist van hun plannen om een opvanghuis te beginnen.

 

Na een jaar vergaderen en het opstellen van een beleidsplan, konden we een woning huren. Vanaf dat moment volgden de ontwikkelingen elkaar snel op en kwamen we in een fase van concrete voorbereidingen van het opvanghuis. Na een periode van volop meedraaien heeft Wim besloten te stoppen met het werk voor Het Rotonde Huis. In het bestuur is zijn plaats ingenomen door Berend Klinkhamer. daarnaast is het bestuur uitgebreid in de persoon van Martijn Haverkamp, als penningmeester.

 

Hieronder volgen kort enkele karakteristieken van de initiatiefnemers.

Jan-Dirk heeft al jaren een roeping voor het zorgen voor de naaste. Hij is initiatiefnemer van de stichting Sjofar; een stichting die evangeliseert in winkelcentra en op markten en doet aan Bijbelverspreiding. Daarnaast vangt hij al jaren mensen met problemen op in zijn huis. Jan-Dirk heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven.

 

Mirjam de vrouw van Jan Dirk is huismoeder, zij steunt de plannen volledig en wil zich graag dienstbaar opstellen in het koninkrijk van God aan de zijde van haar man. Mirjam heeft de opleiding MDGO-VZ gevolgd.

 

Alex heeft de opleiding A-verpleegkundige gevolgd. Alex is automatiseringsdeskundige in de zorg. Hij heeft al jaren een roeping om te komen tot opvang van mensen, die in de reguliere opvang tussen de wal en het schip vallen.

 

Cora is de vrouw van Alex en huismoeder, ze heeft de opleiding Z-verpleegkundige gevolgd. Zij heeft haar sporen verdiend in het opvangen van mensen met problemen, soms ook bij haar in huis.

 

Wim Sterkenburg heeft 25 jaar ervaring in het basisonderwijs, waarvan een aantal jaren als directeur. Op dit moment heeft hij een eigen praktijk voor counseling en coaching. Hij wil graag dat mensen weer tot hun doel kunnen komen.


Copyright © 2012 Stichting Het Rotonde Huis | All Rights Reserved | Website based on template by Henry Saudale adapted and designed by PrettyMedia