Over ons

 

Onze missie

Wij willen werken aan het herstel van de heelheid van jonge mensen, in een veilige omgeving, vanuit de liefde van Jezus Christus onze Heer!

 

Onze visie

Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen, die op een of andere manier in hun leven tegen problemen zijn aangelopen een plaats van rust en warmte vinden waar ze kunnen herstellen. Die plek willen wij hen geven in het Rotonde Huis, een leefgemeenschap, die functioneert als een huisgezin.

 

De bijbel als basis

Wij zijn een interkerkelijke organisatie, die zich laat leiden door het Woord van God.
Onze drijfveer is de liefde die God heeft voor mensen, en waarvan Hij ons vraagt die door te geven.
De oproep om goed te doen aan onze naaste, zien we ook overduidelijk in Jezus bergrede.

 

Werkwijze

We willen werken vanuit het principe van de leefgemeenschap, waarbij een gezin de basis vormt van die gemeenschap. In dat gezin speelt het beheerderpaar, Heline en Johan van Sifhout met hun twee jongens (Jefta en Eliël), een grote rol. Zij worden daarbij ondersteund door vrijwilligers.
Binnen dat gezin willen we onze gastbewoners helpen om te komen tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Uitgangspunt daarbij is dat we onze gasten, warmte, structuur, rust en veiligheid bieden.
Daarnaast bieden we hen ondersteuning in het hulpverleningstraject dat ze doorlopen.
Dat traject volgen ze onder begeleiding van professionele hulpverleners.
De zorg die wij bieden is dus bedoeld als aanvulling op de daadwerkelijke behandeling van de psychische problematiek die door professionals gegeven wordt. In dit hele traject zijn wij er van overtuigd dat de helende kracht van God een belangrijke rol speelt in het herstel van mensen. Onze zorgvisie

 


Heline en Johan van Silfhout en hun zoons Jefta en Eliël.

Copyright © 2012 Stichting Het Rotonde Huis | All Rights Reserved | Website based on template by Henry Saudale adapted and designed by PrettyMedia